Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 
 
Aktuelt nå:
 
  Gå rett til søknadsskjemaet her...
   
   
 
 
  Betania er engasjert i Kenya
Historiske bilder

Her presenterer vi noen gullkorn fra Betanias bildearkiv.

Klikk på bildet og få mer informasjon.

 

Utlysninger:

  Lønn og personalmedarabeider
   
   
 
 
 

 

Betania på nett:

Kort om Betania
Med rundt 200 ansatte, 50 sykehjemsplasser, psykiatrisk dagsenter, to barnehager og ca. 40 omsorgsboliger er Stiftelsen Betania den største private ideelle omsorgsinstitusjon i Finnmark.
Framfor mange nedskrevne verdiord ønsker vi først og fremst at våre medarbeidere skal være bærere av dem.
Vi ønsker at både pasienter, pårørende, barn og foreldre merker dette i de små ting i hverdagen. Vi har derfor valgt vårt verdiord:
Engasjert omsorg

Betania på Facebook
4
3
2
1