Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Personalet og inviterte gjester feiret Betanias 70 årsdag den 29. september 07.
Arvid Pettersen på flygel sammen med tre strykere bidro med vakker musikk

 

 

 
4
3
2
1