Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

Flyttedugnad 16.4.09 Furuly barnehage

Ansatte og foreldre gjorde en fantastisk innsats da vi flyttet over i nybygget.
På to timer var hele den gamle barnehagen tømt. Alt ble stablet og plassert på rett plass i nybygget.
Da barnehageungene ankom neste morgen var lokalene klare til bruk. En stor takk til alle som stilte opp!

 
4
3
2
1