Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Byggmester Geir Svendsen AS skal utføre trearbeidene på nye Furuly barnehage
Byggmester Geir Svendsen AS leverte inn det billigste anbudet på bygging av Furuly barnehage. Firmaet Thorleif Johansen AS har nå fullført betongarbeidene og Svendsen er nå klar for å gå i gang med trearbeidene.
4
3
2
1