Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Furuly turlag for helse og trivsel!
Furuly Turlag er nå godt i gang med sin andre sesong. Laget består av ansatte ved Furuly Sykehjem som møtes en kveld i uka og går tur. Hvor turen går, varierer fra uke til uke. Vi har prøvd ut mange turstier rundt om i Alta, som for eksempel Kvenvikmoen, Skogvannet, Skoddavarret, Komsa, Sandfallet, Romsdal - Bollo og Lathari. I tillegg til at vi får frisk luft og mosjon, er det koselig å møtes og gjøre noe sammen med kolleger utenom arbeidstiden. På de fleste turene tar vi med termosen, og har en kaffepause underveis.
Foto: Solfrid N. Lund4
3
2
1