Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Pasientene på Furuly får egen grillstue!
Sist vinter overrasket Alta Laksefiskeri Interesentselskap med å gi kr. 100 000,- til hvert av sykehjemmene i Alta kommune.
Gaven ble vedtatt på Elvetinget i februar. Tilskuddet er øremerket velferdstiltak for pasientene, og skal være til kos og hygge står det i brevet fra Interesentselskapet.
Ved Furuly er det bestemt at det skal lages en lett tilgjengelig grillstue. Denne blir god innpasset i terrenget i skogen bak sykehjemmet.

4
3
2
1