Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Mørketidsfest i Furuly barnehage
Lykter i skogen, bål, lommelykt og varm kakao. Det blir skikkelig mørketidsfest.
I den flotte Furulyskogen hadde barn og ansatte samlet seg til mørketidsfest. Latter, lek og sang rundt bålet ble en flott ramme.


4
3
2
1