Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Barnehagen koser seg ute - grilling og foreldrebesøk
Vår og høst inviteres foreldre/ foresatte, søsken og barn til utegrilling i barnehagen.
Som regel har vi hatt godt vær, men vi har også vært nødt til å ta maten med inn etter grillinga!
Kun en gang har vi avlyst pga. været!

Grillfesten er en fin måte å ”vise fram” hverandre på, bli kjent på høsten og litt avskjed før sommerferien starter for fullt.
Vi låner Betanias store gassgrill, og griller mat som alle liker: Karbonader og pølser med brød, samt store mengder salat!

Det er alltid hyggelig for personalet å treffe foreldrene i en slik avslappet stemning som en grillfest er,
og vi setter stor pris på at så mange setter av tid til å spise middag i barnehagen denne dagen!

4
3
2
1