Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

 

Politiet delte ut refleks i barnehagen

Politiet i Alta overrasket ungene med et besøk i barnehagen 15. Oktober.
Med seg hadde de refleks til alle ungene i barnehagen.  Det er en elev bed Bossekop skole som har laget motivet som var påtrykt på refleksen.

 
4
3
2
1