Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

Et lite innblikk i Furuly nye barnehage
Nå er det bare dager igjen til vi tar i bruk vår nye barnehage.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4
3
2
1