Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

Byggeskikkpris til Furuly barnehage
Alta kommune deler årlig ut en byggeskikkpris. Prisen for 2010 gikk til Furuly barnehage og Atelier2 ved arkitekt Peter Maisenhölder.

Juriens begrunnelse: uryens begrunnelse:
"Tiltaket bærer tydelig preg av å være et nøye planlagt bygg i tett samarbeid mellom arkitekt og byggets brukere. Det er høy kvalitet på materialbruken utvendig, noe som gir god trivsel for brukerne. Bygget er arkitektonisk spennende utført med funksjonable løsninger både ute og inne.

Bygget glir godt inn i dets omgivelser. Området har flotte utearealer som gir gode motoriske utfordringer og sanseinntrykk for barna."

Ler mer på Alta kommunes hjemmeside om prisen her...
Fra venstre: May-Sissel Lund, fagarbeider i barnehagen, mamma Ingrid Pedersen med Sunniva, Helen Jonsson med prisen, Ulrikke på armen til bestemor og assistent i barnehagen Bjørg Sæthershagen.


 

 

 
 
4
3
2
1