Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Stiftelsen Betania bygger barnehage i Kenya

Publisert 14.5.2012

Lørdag 12. mai behandlet stiftelsesstyret ved Betania en søknad om midler til bygging av et barnehagebygg i Ober Kamoth i Kisumu distrikt, Kenya. Betania går inn med 75 % av kostnadene for å realisere et barnehagebygg i en fattig del av Kenya. Tidligere har stiftelsen støttet bygging av en kirke som også brukes til skole i en nabokommune.

Av søknaden går det frem at totale kostnader for å reise et barnehagebygg med fire store rom vil koste kr. 85.000. Det er ikke enkelt å forstå for oss som nettopp har bygd to barnehager som hver har kostet ca. 25 mill. kroner. Forskjellen handler om klima, kostnadsnivå og krav til standard skriver Svein Iversen i saksframlegget.

Stiftelsen Betania Alta har også tidligere engasjert seg i internasjonale prosjekter. Dette gjennom støtte til et barnehjemsprosjekt i Sør-Afrika, støtte til fra Norsk helsearbeid i Afganistan, hjelpesendinger til Kola-halvøya og suppekjøkken i regi av Røde Kors i samme området i Russland. Virksomheten i fellesskap med ansatte støttet et år foreldreløse barn som levde i undergrunnen, «kloakk-barna», i Romanias hovedstad București etter regimets fall der. På denne måten ønsker Betania å være en sosial aktør ut over de trygge rammene i Alta. Virksomhetens vedtekter gir anledning til slik satsning ved at styret kan disponere frie midler som ikke er knyttet til driftsavtalene med Alta kommune.

 
Lik dette på Facebook

 

4
3
2
1