Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Avskjedsfest for Reidun Jungård

Publisert 19.6.2012

Etter 23 år som styrer i Furuly barnehage, takket Reidun Jungård av denne våren. Mandag 18.6. var det duket til fest i Furuly barnehage. Så godt som alle ansatte var møtt fram for å ta avskjed.

Reidun tok utfordringen å bli styrer i Breverud barnehage AS, som Stiftelsen Betania etablerte høsten 2011 i fellesskap med idrettslaget BUL. Hun hadde da vært styrer av Furuly barnehage siden starten i 1989.

På avslutningsfesten hadde flere kollegaer ordet og takket Reidun for fellesskap gjennom mange år. Adm. sjef Svein Iversen takket Reidun for at hun i over 20 år hadde ledet en bedrift i god balanse både økonomisk og i forhold til kvalitet.
Koldtbord, kaffe og marsipankake la heller ikke en demper på en fin kveld.

 

   
   

 

 

 
Lik dette på Facebook

 

4
3
2
1