Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Svein Iversen, Adm sjef ved Betania i Alta, leder virksomheten i jubileumsåret.
Han trekker i artikelen både linjer bakover og framover for Betania.


 

Betania i Alta markerer 70 års virke i Alta

I 1937 fikk Alma Halse fullmakt av pinsemenigheten i hennes hjembygd, Åheim på Sunnmøre, å kjøpe det uferdige hotellbygget som sto på eiendommen Strandsletta i Bossekop. Det ble starten på Betania. Betania betyr: ”Fikenhus, daddelhus – et hus der det finnes føde for trengende- åndelig og timelig”. Alma Halse opplevde å få to priser for sin pionerinnsats: Kongens fortjenestemedalje i gull og Alle kvinners ærespris. Det er i år 100 år siden Alma Halse ble født.

 

Å møte behovene blant de som trenger en hjelpende hånd har vært og er Betania. Denne nærhet til brukeren ønsker vi å understreke i et jubileumsår – og i en tid der markedskrefter lett setter dagsorden – også innen omsorg. Et positivt samspill og samarbeid med myndighetene har vært et varemerke.

Vi har ønsket og ønsker fortsatt å opptre troverdig, langsiktig og lokalt. Som en verdibasert virksomhet uten profittmotiv burde vi være en attraktiv samarbeidspart for det offentlige.

Jubileumsåret har i seg en rekke tiltak ut over denne festen ut fra mottoet: Bevisstgjøring innad og informasjon utad. Vi nevner her noen av disse tiltakene:

  • Vi har hatt en serie med historiske Betania-bilder i Altaposten. Og flere kommer.
  • Altaposten, pinseavisa KS og et par andre avismedier har hatt egne artikler om jubileet.
  • Vi har også laget noen filmsnutter som vil bli vist på TV-Nord.
  • Vi har laget en brosjyre som er spredd i noen hundre eksemplarer over det ganske land.
  • I bladet lederskap har det stått en artikkel om Alma Halse som gründer.
  • Hun er også omtalt i en bok om pionerene som er utgitt i forbindelse med at pinsebevegelsen feirer sitt 100 års jubileum i år.
  • Vi har markert jubileumsåret tilknyttet fagdagene vi hadde i april.
  • Fagdagene er et utadretta tiltak, der våre ansatte får møte fagfolk fra andre virksomheter. De samlet ca. 150 deltakere i år.
  • Pårørende samlinger er viktige og gir oss mange nødvendige og korrigerende tilbakemeldinger. De er nødvendige for å ha brukeren i sentrum og utvikle tilbudene kvalitetsmessig.
  • Vi har markert jubileet i et prosjekt vi har tatt initiativ til og med tittel ”Morgendagens omsorgsløsninger”.

Vi fokuserer altså både på historie og fremtidsutfordringer.
Det pågår også en stor jobb med å samle historisk materiale – bilder, brev mv. Min drøm er at vi ved fylte 75 år kan ha klar en bok som gir en analyse og beskrivelse av Betania sett med øyne utenfra. Alt som er skrevet så langt har et litt for internt blikk.

Dette er det 3. jubileum med runde tall som jeg får være med på: Det første var i 1987 i Bullhallen – Betania 50 år -, som hadde et utadretta stevnepreg og med mange eksterne gjester. Da kom også Betania-boka med Karl Hykkerud som redaktør og Alma fra Alta med Jakob Tangstad som redaktør. Den første boka kom allerede i 1961”En kvinne i kamp” av John-Willy Rudolph. I 1993 ble det avduket et minnemerke – 60 år etter hennes ankomst til Finnmark.

For 10 år siden sto jeg i storgammen i Sorrisniva og ønsket velkommen til 60 års markering. Bak oss hadde vi da en lang og slitsom prosess som førte til avvikling av BPS dannelsen av BBD. Vi arrangerte også et spennende seminar tilknyttet det jubileet: ”Arven etter Alma Halse”. Hva kreves av en gründer?

Ved dette jubileet står vi midt i forhandlinger med Alta kommune og skal finne veien videre for Betania bo- og dagsenter det som vi gjennom en god prosess utviklet for vel 10 år siden.
Samtidig er vi i full planlegging for en stor utvidelse av barnehagevirksomheten.
Og vi har som sagt et prosjekt om morgendages omsorgsutfordringer gående, som handler om å ta de innholdsmessige utfordringer i eldreomsorg og psykiatrisk omsorg på ramme alvor.

Vi jubilerer med sjøstøvlene på, mer enn i finstasen!

Svein Iversen
29.09.2007

 

 

4
3
2
1