Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


 

 

På underliggende sider finner du en del nyttig informasjon om de tilbudene vi gir.
Informasjonen er ikke fullstendig, men vi håper den dekker de fleste behov.
Finner du ikke det du søker her - er du velkommen til å ta kontakt med oss per -

E-post til Betania

 


ba
ba

4
3
2
1