Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

 

Betania ønsker å være en aktiv bidragsyter til fag og kvalitetsutvikling av helsetjenestene i Finnmark. Fagdagene har vist seg å fylle et viktig behov hos "grasrota" blant helsearbeiderne i kommunene.

Fagdagene retter seg mot alle ansatte i kommune- helsetjenesten, både ledere og de som arbeider direkte i møte med bruker/ pasient.

Fagdagene vil bli en viktig arena for diskusjon og kunnskapsutveksling innen helsefag i Finnmark! Benytt anledningen til faglig påfyll og å bygge nettverk.

 
  Fagdager 2016
  2015 ikke arrangert
Tidligere fagdager: Fagdager 2014
  Fagdager 2013
  Fagdager 2012
  Fagdager 2010
  Fagdager 2009
  Fagdager 2008
  Fagdager 2007
  Fagdager 2006
   
4
3
2
1