Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

]

 

 

Program - (Detaljert- pdf)
Program - (kortversjon- pdf)

Foredragsnotater - Jan Norum:
- Å møte pårørende (PDF 3,6 mb.)
- Å være og møte pårørende (PDF 2,5 mb.)
- Samspillet pasient – pårørende - behandler. (PDF 0,34 mb.)

Fagdagene 2007 hadde temaet pårørende som en rød tråd den første dagen. Jan Norum fra UNN var kursholder
Ingunn Elstad, fra Høgskola i Tromsø hadde et foredrag om eldre og eldreomsorg i Nord-Norge fra 1880-åra til mellomkrigstida.
Eva Wilhelm, misjonær og helsearbeider i Amasonasjungelen i Peru, fortalte om sine erfaringer i møte med indianerne og temaet pårørende.
Magnar og Unni-Lisbeth Kleiven hadde ansvar for den andre dagen. Deres hovedtema var: "Å lære å leve på jobben - å lære å jobbe med livet"

 
 
4
3
2
1