Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 
 

 


Takk til alle som var med og gjorde Fagdagene i Alta 2009 til et vellykket arrangement!

Fagdager 2009
 
4
3
2
1