Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 EditRegion7
 
Vi har samlet et betydelig antall bilder fra Betanias historie. Her er noe av det som vi har valgt å legge ut.

  Historiske glimt Utvalgte bilder som har vært på trykk i Altaposten
 
Bilder fra perioden 1933 - 1969
 
Kongens fortjenestemedalje 1965
 
Alma Halses begravelse august 1969
 

Else Ingerslev var en nær medarbeider fram til hun døde i 1954.
Bildene viser noen godt bevarte lysbilder fra bisettelsen. Ingerslev var fra Danmark og har sitt siste hvilested i hjemlandet.

4
3
2
1