Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

Tilbake til historiske bilderNeste bilde

 

 

 
 

1940 - Pløying av potetåker på Strandsletta ved Betania

Agronom Sætrum hjalp Alma Halse med utmåling av 10 mål tomt til potetland på Strandsletta høsten 1940. 60 lass med jord og leire ble tilkjørt på skrinne plasser, og mengder med stein rydda ned mot fjæra. Den 27.10.1941 skriver Alma at på 7 mål åker fikk vi 60 tønner potet. Vi har rikelig og har solgt en del tønner lokalt, da det er stor potetmangel blant folk.

4
3
2
1