Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Lønns- og personalmedarabeider - fast stilling

 

Vi har ledig fast 100 % stilling ved lønn- og personalavdelingen.  Du vil i denne stillingen, i samarbeid med personalleder, ha ansvar for det løpende arbeidet med lønn samt andre oppgaver som er knyttet til lønns- og personalavdelingen.

Utdanning innen økonomi- og administrasjon eller annen relevant bakgrunn vil bli vurdert.
Arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtale på tariff-området Virke ideell / HUK området.
Tilsetting skjer med 6 mnd. prøvetid. 

Lønn etter avtale.
Offentlig tjenestepensjonsordning/ forsikret pensjon med 2 % lønnstrekk.

Betania Alta er en ideell privat stiftelse som etter avtale med Alta kommune, tilbyr helse- og omsorgstjenester i Alta kommune. Våre primærtjenester er rettet mot sykehjemsdrift, rus- og psykiatri samt omsorgsboliger. Betania driver også to barnehager.

For nærmere opplysninger, kontakt Grete K. Opgård tlf. 404 15 808.

Søknadsfrist: 6.11.2017

Oppgi referanse 20171010


SØKNADEN sendes inn elektronsik her...

(Ved problemer ved innsending eller andre spørsmål, kontakt oss på post@betania-alta.no
eller her... 
4
3
2
1