Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

 

14.5.12  

Avskjedsfest for Reidun Jungård

Etter 23 år som styrer i Furuly barnehage, takket Reidun Jungård av denne våren. Mandag 18.6. var det duket til fest i Furuly barnehage. Så godt som alle ansatte var møtt fram for å ta avskjed.

les mer her...

 

14.5.12  

Stiftelsen Betania bygger barnehage i Kenya

Lørdag 12. mai behandlet stiftelsesstyret ved Betania en søknad om midler til bygging av et barnehagebygg i Ober Kamoth i Kisumu distrikt, Kenya. Betania går inn med 75 % av kostnadene for å realisere et barnehagebygg i en fattig del av Kenya. Tidligere har stiftelsen støttet bygging av en kirke som også brukes til skole i en nabokommune.

les mer her...

 
05.10.10   Ulike prosjekt på gang

Stiftelsen Betania er i gang med å utrede hvordan en forsterket skjermet enhet for demente med 4 sengeplasser kan etableres i Bossekop sykehjem. Utredningen skjer i samråd med Alta kommune og skal være ferdig i høst. Kommunestyret tar stilling til en eventuell etablering innen årsskiftet. Dersom vedtaket blir positivt kan en slik enhet åpne i løpet av 1. halvår 2011. En forsterket skjermet enhet handler om å legge til rette for god omsorg for eldre demente som i utvikler en adferd som gjør det vanskelig å ha disse pasientene i en vanlig sykehjemsavdeling eller en vanlig skjermet enhet.

Stiftelsen Betania er i gang med et prosjekt om omfatter utskifting av kjøkkeninnredninger og renovering av bad i til sammen 20 leiligheter. Aksis har fått ansvaret for kjøkkenleveransen, mens Comfort rørlegger renoverer badene. I forbindelse med rullering av byplanen for Alta er Stiftelsen Betania sine arealer avsatt til offentlig/ allmennyttige formål. Dette er i tråd med stiftelsen sitt formål om å være en aktiv aktør i utvikling av gode helse- og sosiale tjenester til befolkningen i Alta.

Høsten 2010 vil stiftelsen starte arbeidet med en mulighetsstudie for utnytting av restarealene knyttet til Furuly sykehjem. En av mulighetene som utredes er bygging av et fremtidsrettet demenssenter.


 
28.06.10   Stiftelsesstyret på elvebåt-tur

Etter en lang helg med møter, ble det tid for en frisk og spennende tur på Altaelva for stiftelsesstyret.
Sorrisniva stilte med båter og guide. Etter en noe våt, men opplevelsesrik tur opp til Kista, fikk vi servert grillet laks. Middag og båttur vil bli husket av både tilreisende fra Ålesund, og de mer elvevante Altaværingene.

Se flere bilder her...

 

15.06.10   Byggeskikkpris til Furuly barnehage

Alta kommune deler årlig ut en byggeskikkpris. Prisen for 2010 gikk til Furuly barnehage og Atelier2 ved arkitekt Peter Maisenhölder.

Juriens begrunnelse: uryens begrunnelse:
"Tiltaket bærer tydelig preg av å være et nøye planlagt bygg i tett samarbeid mellom arkitekt og byggets brukere. Det er høy kvalitet på materialbruken utvendig, noe som gir god trivsel for brukerne. Bygget er arkitektonisk spennende utført med funksjonable løsninger både ute og inne.

Bygget glir godt inn i dets omgivelser. Området har flotte utearealer som gir gode motoriske utfordringer og sanseinntrykk for barna."

Ler mer på Alta kommunes hjemmeside om prisen her...

Se flere bilder her...

 

29.04.10   Honningsvågrevyen light på Furuly sykehjem
Finn Arild Selnes og Runar Terje Fosslund besøkte Furuly sykehjem og underhold med flere revynummer. Det ble mye latter og humor rundt kaffebordene.
Se omtale og bilder her...
01.04.10   Navne-endring i Stiftelsen Betania
Betania bo- og dagsenter skifter navn til Bossekop sykehjem
les mer her...
 
07.05.09   Politiet delte ut refleks i barnehagen

Politiet i Alta overrasket ungene med et besøk i barnehagen 15. Oktober.
Med seg hadde de refleks til alle ungene i barnehagen.  Det er en elev bed Bossekop skole som har laget motivet som var påtrykt på refleksen.

Se bilder her...

07.05.09

 

Renovering av det gamle barnehagebygget er i gang.
Nybygget var knapt tatt i bruk før snekerne var i gang med rivningsarbeider og renovering av det gamle barnehagebygget. Dette skal oppgraderes og stå ferdig når neste barnehageår starter. Bygget skal romme to baser. Det knyttes til nybygget med en glass-pasasje.
Se bilder her...


17.04.09   Endelig har vi flyttet over i Furuly nye barnehage
I dag har vi endelig flyttet over i vår nye barnehage.
Etter en flott dugnadsinnsatts fra ansatte og foreldre forleden kveld - kunne barna ta i bruk nybygget i dag.
Se bilder her...

 

 

16.04.09   Flyttedugnad i barnehagen
Ansatte og foreldre gjorde en fantastisk innsats da vi flyttet over i nybygget.
På to timer var hele den gamle barnehagen tømt. Alt ble stablet og plassert på rett plass i nybygget.
Da barnehageungene ankom neste morgen var lokalene klare til bruk. En stor takk til alle som stilte opp!
Se bilder her...


 
25.03.09   Et lite innblikk i Furuly nye barnehage
Nå er det bare dager igjen til vi tar i bruk vår nye barnehage.
Her er bilder fra en av avdelingene- Lyst og luftig under taket!
Se bilder her...
11.03.09   Søk sommerjobb ved Stiftelsen Betania!
Du kan nå søke sommerjobb hos oss ved å bruke vår søknadsløsning som du finner her.
Annonse og detlajert informasjon om våre behov finner du her.
 
11.03.09   Vellykkede Fagdager
For 4. gang arrangerte Betania Fagdager i Atla. Den første dagen var viet temaet Etikk. Marie Aakre var foredragsholder, og Fagdagen samlet 90 personer.  Hun underviste over temaet ”Hverdagsetikk - Den etiske fordring, hverdagskultur og arbeidsglede”.
Den andre dagen inspirerte Ingvard Wilhelmsen 120 personer med sitt tema ”Konge i eget liv  - Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?”
Evalueringen viser at svært mange satte pris på både valg av tema, og de bidrag som foredragsholderne hadde. 
Du kan lese mer om fagdagene her...19.11.08   Mørketidsfest i Furuly barnehage
Lykter i skogen, bål, lommelykt og varm kakao.....
Se flere bilder her..


02.9.08   Furuly turlag - til Jotka i nydelig regn og med godt humør!
Tirsdag, 2. september var Furuly Turlag på høstens ”stortur”. Rett etter arbeidstid gikk 11 stk om bord i ”kvitbussen”, og satte kursen for Tutteberget. Derfra gikk vi til fots ca 4,5 km inn til Jotka Fjellstue. Der ble vi tatt imot av et hyggelig vertskap, og fikk servert reinkjøtt og buljong, samt multekrem til dessert. Alt smakte fortreffelig! Været var skiftende; vi fikk både regn og vind og en aldri så liten snøbyge, men også en nydelig solnedgang over Jotkavannet. Alle deltagere var fornøyd med turen. For en av oss ble en ridetur opp lia fra fjellstua kveldens høydepunkt! Kl 21.30 var vi tilbake ved Furuly, og årets femtende tur med turlaget var avsluttet.

Se flere bilder her..17.7.08   Trivelig kaffe-tur til Kvenvikvannet for pasienter og personalet ved Betania sykehjem
Tirsdag 15. juli viste sommeren seg fra sin bedre side. Kaffekjelen ble kokt og minibussen ble lastet opp.

les mer her her..

19.6.08  

Barnehagen koser seg ute - grilling og foreldrebesøk
Vår og høst inviteres foreldre/ foresatte, søsken og barn til utegrilling i barnehagen.

les mer her her..

 
6.6.08   Pasientene på Furuly får egen grillstue!
Sist vinter overrasket Alta Laksefiskeri Interesentselskap med å gi kr. 100 000,- til hvert av sykehjemmene i Alta kommune.
Gaven ble vedtatt på Elvetinget i februar. Tilskuddet er øremerket velferdstiltak for pasientene, og skal være til kos og hygge står det i brevet fra Interesentselskapet.
Ved Furuly er det bestemt at det skal lages en lett tilgjengelig grillstue.
Denne blir god innpasset i terrenget i skogen bak sykehjemmet.

Se flere bilder her..

6.6.08   Furuly turlag for helse og trivsel!
Furuly Turlag er nå godt i gang med sin andre sesong. Laget består av ansatte ved Furuly Sykehjem som møtes en kveld i uka og går tur. Hvor turen går, varierer fra uke til uke. Vi har prøvd ut mange turstier rundt om i Alta, som for eksempel Kvenvikmoen, Skogvannet, Skoddavarret, Komsa, Sandfallet, Romsdal - Bollo og Lathari. I tillegg til at vi får frisk luft og mosjon, er det koselig å møtes og gjøre noe sammen med kolleger utenom arbeidstiden. På de fleste turene tar vi med termosen, og har en kaffepause underveis.

Se flere bilder fra turene her..2.6.08   Byggmester Geir Svendsen AS skal utføre trearbeidene på nye Furuly barnehage
Byggmester Geir Svendsen AS leverte inn det billigste anbudet på bygging av Furuly barnehage. Firmaet Thorleif Johansen AS har nå fullført betongarbeidene og Svendsen er nå klar for å gå i gang med trearbeidene.

Se flere bilder her..


 

2.4.08   2. Fagdag: Begeistringsdag
Miriam Helms Ålien åpnet den andre fagdagen med vakker fiolinmusikk.
Temaet for fagdagen har begeistring som overskrift.
Magnar Kleiven fra Vivilja var hovedforedragsholder. 90 deltagere opplevde en svært begeistrende dag med mye humor og latter.
Britt Gunnberg, ansatt i Alta kommune og leder av kommunens prosjektgruppe i Kvalitetskommuneprogrammet, hadde en orientering om arbeidet med temaet "nærvær gir kvalitet".

 

Miriam Helms Ålien som er en svært dyktig og prisbelønt ung musiker imponerte kursdeltakerne med sin dyktighet og sitt vakre spill.

 

MAGNAR KLEIVEN tar oss med på en begeistringsdag hvor vi feirer det som lykkes!
Kleiven er lege, akupunktør og bedriftsøkonom. Han har arbeidet i NHO som medisinsk fagsjef knyttet til inkluderende arbeidsliv. Kleiven er en sentral aktør i Vivilja, og er overlege ved Borgestadklinikken. Ga i vår ut boken "Ikke bland doktor'n borti helsa di". Mange vil kjenne igjen Magnar fra fagdagene 2007.

 

1.4.08  

Fagdagene 2008 er i gang
For tredje år på rad arrangerer Stiftelsen Betania fagdager. I år som tidligere er det to dager med fagpåfyll for helse- og sosialarbeiderei Finnmark/Nord Troms. I år har vi og invitert ansatte i barnehagesektoren.

1. april er det påmeld 130 deltagere 2. april 90.
Ingunn og Jan Størksen holder foredrag om nærvær, kommunikasjon og verdier som er viktige i relasjoner i arbeidslivet den første dagen.
Magnar Kleiven med flere vil fokusere på det som lykkes i arbeidslivet den andre dagen. Vi har kalt denne dagen for "Begeistringsdag". Du kan lese mer om fagdagene her...

 

13.3.08  

92 år er ingen hindring for å gjøre et godt slag sjakk!
Mental stimulering er en viktig faktor for å oppnå et godt liv på sykehjem. De ansatte ved Furuly sykehjem legger vekt på å benytte ledige stunder til aktivisering og motivering til aktiviteter som kan vedlikeholde ferdigheter.
Her ser vi 92 år gamle Ivar Iversen i et slag sjakk med sykepleierstudent Kristin Normann.


12.3.08  

Grunnmuren til den delen av barnehage som skal ha sokkel under støyping.

 

12.2.08  

Støyping av såler til grunnmur 1. byggetrinn Furuly barnehage


8.2.08  
Historiske bilder
Oppdaterte bilder fra vårt historiske arkiv legges fortløpende ut.
Her finner du et knippe bilder som presenteres i Altapostens spalte Gamle Altabilder.
Du finner flere bilder her…

 

7.2.08  

Grunnmursarbeider i gang i Furuly barnehage
I dag har entrepenøren strukket de første snorene og begynt forskaling av sålene til
grunnmuren i den nye barnehagen.

 

6.2.08   Lek og morro på Samefolkets dag!
I mangel av reinsdyr gjorde denne kraftkaren nytte som trekkdyr da ungene i Furuly barnehage
hadde lekestund ute i det fine vinterværet. Inne hadde de kost seg med bidsos


18.1.08  

Flott nordlys over Altafjorden i går kveld.
Det gikk bare to minutter fra dette flotte nordlyset over Altafjorden tente – til det var borte igjen.

 

15.1.08

 

Arbeidet med å grave ut tomten til den nye barnehagen er i gang.

Dessverre måtte tre furutrær vike plass da vi i dag startet grunnarbeidene med den nye barnehagen. Det er firmaet Thorleif Johansen som har fått dette oppdraget.
Barnehagen skal oppføres i to byggetrinn. Første trinn omfatter et nybygg. I andre byggetrinn skal vi renovere og utvide eksisterende bygning.

 

 

1.11.07  

Pasient og pårørendefest på Furuly
Også ved Furuly ble det 70 årsmarkering. Hver beboer hadde invitert sine nærmeste pårørende til et festsamvær kl. 12.

Sang, historiske glimt, framtidsdrømmer og god mat var rammen rundt festen.24.10.07   Barnehagen arrangerte sin årlige solidaritestkafe
Årlig arrangerer barnehagen vår en solidaritetskafe til inntkt for ulike prosjekt i den 3. verden. Salg av lapskaus, kaffe og kaker samt lodd brakte inn over 6.000 kroner.

 

18.10.07  

Pasient og pårørendefest på Betania
Storstua var fullsatt da pasienter, dagsenterbrukere og pårørende ved Betania var samlet til en markering av Betania 70 år. Snitter, kaffe og kaker var som vanlig sterkt representert. Hilbjørg Lund ledet festen i en ledig tone. Til festen hadde hun laget en sang om hennes drøm for virksomhetens framtid. I tillegg var personalet med både på koring og på en annen sang. Svein Iversen hadde en hilsen og Knut Klevstad viste bilder og film fra Betanias tidligere historie.29.09.07  

Stor fest på Rica hotell
Lørdag 29. september var ansatte med ektefeller/ følge og andre inviterte gjester samlet til en jubileumsfest på Rica hotell. Det ble en minnerik fest med spennende veksling mellom historiske glimt og drømmer om framtiden. Dyktige musikere bandt sammen kvelden med vakker musikk og sang.

Du kan se bilder fra festen her slideshow

 

29.09.07  

Betania 70 år
I 1937 fikk Alma Halse fullmakt av pinsemenigheten i hennes hjembygd, Åheim på Sunnmøre, å kjøpe det uferdige hotellbygget som sto på eiendommen Strandsletta i Bossekop. Det ble starten på Betania. Betania betyr: ”Fikenhus, daddelhus – et hus der det finnes føde for trengende- åndelig og timelig”. Alma Halse opplevde å få to priser for sin pionerinnsats: Kongens fortjenestemedalje i gull og Alle kvinners ærespris. Det er i år 100 år siden Alma Halse ble født.
Les mer...

 

11.09.07  

Nytt barnehageår
Nå er det nye barnehageåret i gang. Et motivert personale er klar til å ta fatt på et spennende, men også krevende barnehageår. Stiftelnse Betania er i gang med ut- og ombygging av barnehagen. Kommende halvannet år vil det bli bli trangboddhet og imrovisering på flere områder. Dette tar personalet på strak arm!
Planleggingsmøte med brannøvelse stod på dagens program.

21.08.07  

Aktiv sommer på Furuly
I år har vi hatt en fin sommer i Alta. På Furuly har vi utnyttet godværsdagene godt. Tidlig i vår starta vi opp med trimkonkurranse. Det er en konkurranse mellom de fem avdelingene her, hvor man samler trimpoeng ved å gå rundt turstien. Annenhver fredag premieres vinnergruppa med en marsipankake til ettermiddagskaffen. Det kan bekreftes at konkurranseinstinktet er inntakt, selv i høy alder! Beliggenheten vår, midt i furuskogen, gjør at vi har kort vei til bærmarka. Selvplukkede blåbær smaker ekstra godt til pannekaker! Både formiddags- og ettermiddagskaffen har vært nytt utendørs i de fine sommerdagene.

Hver torsdag fra St.hans har vi vært på tur med minibussen vår. Turene har gått til sjokoladefabrikken på Kviby, Kåfjord, Sorrisniva, Tollevikfjæra, Kvenvikmoen og flere av byens kafeer. Det er flott å bo i en by hvor tilgjengelighet til natur og egnede turplasser er så lett tilgjengelig.

Både beboerne og personalet sitter igjen med  mange gode sommerminner .

Foto: Solfrid N. Lund

 

13.07.07  

Flytting av den gamle skolestua er i gang
Som et ledd i utbygging av den nye barnehagen flytter vi nå den gamle skolestua. Tømmerhytta ble satt opp som et provisorisk hjem for guttene på barnehjemmet da de kom tilbake etter krigen senhøstes 1946. Da barnehjemmet sto gjenreist i 1947 ble hytta tatt i bruk som skolestue, og var i drift til utpå midten av 50 tallet.

Opp gjennom årene har den tjent til ulike formål både som bolig og arbeidsbrakke. Det siste året har den fungert som base for en uteavdeling i barnehagen
Nå flyttes hytta 60 meter for å gi plass til den nye barnehagen som skal bygges her inneværende og kommende år.
Se bilder her…

 

 

Foto: Solfrid N. Lund

11.06.07
 
Vi fornyer vår hjemmeside
Vår hjemmeside har gjennomgått en ansiktsløfting. Vi håper du liker det nye formatet, og finner interessant stoff på våre sider. Vi skal forsøke å være mer aktuell både i nåtid og fortid.

16.05.07  

Ny barnehage
Forberedelsene til ny barnehage er allerede i gang. Vaktmestrne er allerede i gang med å klargjøre den gamle skolestua for flytting. Tømmerhytta skal frigjøres fra sitt funament og heises ca 60 meter lenger syd. Her lages det ny grunnmur og hytta tas i bruk igjen til utebarnehage.

02.04.07  

Fagdager 2008
Fagdager for neste år er allerede under planlegging. Evalueringene etter årets fagdager var entydig possitive.
Så snart detljer for fagdagenen 2008 er klart vil du finne mer her...

01.03.07
 

Politisk flertall for å legge ned dagsenteret
Flertallet i kommunestyret vedtok mandag 26. februar rullering av kommunens psykiatriplan. Føringer i planen kan tyde på at det  psykiatriske dagsenteret-  Møteplassen blir lagt ned.
Av hensyn til de beboere som har sitt hjem på Betania området er vi villig til å kjempe for å få beholde dagsentertilbudet.  I tillegg vil det være dårlig samfunnsøkonomi å bygge opp et helt nytt tilbud i kommunalt regi på sentrumsområdet sier Svein Iversen, daglig leder ved Stiftelsen Betania.


02.02.07

 
Fagdager 20. og 21. mars 2007
les mer...
02.02.07
 
Furuly barnehage bygger ut
Furuly barnehage har nå fått grønt lys i Alta kommune til å kunne bygge ut barnehagetilbudet. I to etapper skal barnehagen bygges ut til å romme 4 baseenheter og en friluftsenhet. mellom 70 og 80 barn vil kunne få sin plass i Furuly barnehage når den står helt ferdig i løpet av etteråret 2008.
 
 
  Bilder er tatt av
Knut Klevstad,
hvis ikke annet
er angitt.
Se gamle nyheter her
 
EditRegion4
4
3
2
1