Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

Følg linkene under til nærmere informasjon om Stiftelsen Betania
 
Furuly sykehjem Sykehjem, 35 plasser, 5 avdelinger, 2 demensavdelinger
Bossekop sykehjem Sykehjem, 15 plasser
Alta bo- og dagsenter Psykiatrisk dagsenter, 20 leiligheter, forsterket botiltak.
Furuly barnehage Barnehage med 5 avdelinger
Breverud barnehage as Barnehage med 4 avdelinger
Betania fellestjenester

Kjøkken, vaskeri, vaktmester og administrasjonstjenester for Stiftelsen Betania og omsorgsboliger

 

 

For kontakt gå hit...

4
3
2
1