Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

EditRegion7
 
 
 
Gammelt nytt...

04.02.06

Fagdager 9. og 10 mars 2006 - Program og påmelding

Program

Fagdagene retter seg mot alle ansatte i kommune- helsetjenesten. Seminarene er viktig for ledere på alle nivå og for de som jobber med IPLOS i kommunene. Forholdet mellom kvalitet og verdier vil stå i sentrum.

Fagdagene vil bli en viktig arena for diskusjon og kunnskapsutveksling innen helsefag i Finnmark! Benytt anledningen til faglig påfyll og å bygge nettverk.

Kontaktadresse: fagdag@betania-alta.no

Kontaktpersoner: Solfrid N. Lund mobil: 996 46 478 Knut Klevstad  mobil: 917 50 647

Les hele saken

18.01.06

Rekordlavt sykefravær 5 % sykefravær ved Furuly sykehjem i 2005. Dette er status når tallene er summert for 2005. For Stiftelsen Betania samlet ble det totale sykefravær på 7,6 %. En reduksjon på 50 % i sykefraværet ved Furuly sykehjem, og også en markert nedgang ved de andre virksomhetene våre, er et resultat av systematisk IA arbeid sier adm. leder Svein Iversen. Nasjonale tiltak har også bidratt til reduksjon.

10.01.06

Medikamentkurs ved Furuly sykehjem Tirsdag og onsdag i denne uken arrangeres det internkurs i Stiftelsen Betania, Alta. Fagutvikler og ass. oversykepleier ved Furuly sykehjem, Solfrid Lund, har utviklet et internt oppæringsprogram i medikamentlære. 16 ansatte i virksomheten er påmeldt som deltagere. Det vil i tillegg bli gjennomått oppfriskningskurs for de som ønsker det.

1

10.01.06

Stiftelsen Betania bytter leverandør av kollektiv tjenestepensjon. Etter en omfattende gjennomgang, og anbudsrunde, er det besluttet at Storebrand blir den nye leverandøren av kollektiv tjenestepensjon til Betania. Konsulentfirmaet Aon Grieg AS har vært benyttet i anbudsprosessen.  

06.01.05

Helse- fagdager i mars 06. Det planlegges helse- fagdager 9. og 10. mars i Alta. Stiftelsen Betania er initiativtaker og ønsker å gi et bredt og godt tilbud til helse- og omsorgsarbeidere i Finnmark. Marie Aakre er en av hovedforedragsholderne. Akre er blant annet kjent fra sitt utholdende arbeid for å gi alvorlige syke mennesker en verdig død. I 2003 fikk hun Petter Dass-prisen for hennes langvarige arbeid for kreftomsorg og omsorg ved livets slutt.

På seminaret den 9. mars vil hun fokusere på Omsorgsverdier i en markedspreget endringstid. Det vil også bli arrangert et åpent folkemøte hvor temaet blir verdier ved livets slutt.

2

21.02.05

Utlysning av nattevaktstillinger Furuly sykehjem
Furuly sykehjem lyser ut stillinger for nattevakter og helgevakkter.
Les mer
 

21.02.05

Utlysning av sommerjobber
Stiftelsen Betania søker etter personer som ønsker sommerjobb. Søknadsskjema og annonsetekst finner du under linken ledige stillinger.
Les mer
 

15.02.05

Temakveld for ansatte - lagbygging
Å være god i lag var temaet da Roger Finnjord, trener for Alta IF`s 1. divisjons fotballag, hadde miniseminar med ansatte i Stiftelsen Betania. Gjennom to timer inspirerte han forsamlingen til å utnytte hverandres kvaliteter, og å se betydningen av det gode miljø.
 

11.11.04

Temakveld på Furuly sykehjem - Etik8k
Sykepleierne Solfrid N. Lund og Kari Michalsen, begge ansatt ved Furuly sykehjem, inviterte personalet til en spennende temakveld - Etikk i arbeidet.
Les mer

 

10.11.04

Pårørendetreff ved dagsenteret
Både brukere, deres familie og venner var ønsket velkommen da dagsenteret Møteplassen arrangerte en hyggekveld onsdag den 10.11. Dagsenteret forsøker å få til et slikt arrangement en til to ganer i året. Kontakt med familie og venner er viktig i nettverks-bygging for personer med psykiske lidelser. Kveldens treff var et slikt møtepunkt.
Sang, dikt, mat og orientering ble på en flott måte vevd sammen av dagsenterets leder Lise Bernhart.

 

1.10.04

Svein Iversen tilbake ved Betania7
Svein Iversen som over en treårsperiode har vært rektor ved Sandvik folkehøgskole, Mosjøen, er fra 1. oktober tilbake som administrasjonssjef ved Stiftelsen Betania.

25.03.04

Styre og lederseminar i Lofoten
Stiftelsesstyret var samlet til styremøte 26. - 28. mars i Kræmmervika, Balstad i Lofoten. Samtidig var både administrativ og faglig ledelse ved Stiftelsen Betania samlet til fag dager. Psykososialt arbeidsmiljø, oppfølging av sykemeldte, visjon og verdier samt framtidsstrategier for virksomheten var temaer som ble drøftet.
1

 

 

 

 
19.03.04

Helseminister Dagfinn Høybråten
besøkte
2 Betania.

I anledning Finnmark KrFs fylkesårsmøte besøkte partileder og helseminister Dagfinn Høybråten Betania. Besøket inneholdt omvisning ved Furuly sykehjem og ved Betania bo- og dagsenter.

I tillegg ble det tid til en matbit og orientering om sentrale utfordringer for virksomheten.

 

19.02.04
Opptak barnehageåret 2004/2005
Ansatte i Stiftelsen Betania, og de som allerede har plass i barnehagen kan søke plass for nytt barnehageår på eget skjema (pdf) som er lagt ut her.  Andre søkere må henvende seg til kommunen gjennom det samordnende opptaket.

6  søknadsskjema (pdf) for opptak til nytt barnehageår.

5  søknadsskjema - fellesopptak (pdf)

4  Informasjon om opptak. (pdf)

3  Fakta om barnehagen

 

15.01.04

 

Seminar: Samtalen med beboeren

Torsdag 15. januar deltar personalet ved Furuly sykehjem og Betania bo- og dagsenter på seminar om samtalen. Petra L. Olsen fra Høgskolen i Finnmark, avd. for helsefag, snakker om samtale med beboeren, og samtale med de pårørende.

19.11.03

 

Seminar: Service gir kvalitet og glede!

 

Torsdag 20 november inviteres hele personalet i Stiftelsen Betania til et et miniseminar. Førstelektor ved Høyskolen i Finnmark, Kristen Albert Ellingsen skal hjelpe oss å tenke høyt over temaet: Service gir kvalitet og glede. Vi avslutter med kveldsmat. Lederteamet følger opp samme tema med mellomlederne på  fredag 21. nov.

 

03.10.03

Seminar: Å miste mor og far bit for bit.

Den 30 oktober ønskes pårørende velkommen ved Furuly sykehjem til et seminar. Pårørende og prest Anne Skoglund vil dele erfaringer.

6. november deltar personalet ved Furuly sykehjem og Betania bo- og dagsenter på samme seminar med Anne skoglund. Seminaret tar opp de pårørendes erfaring med å ha en mor eller far som gradvis svekkes og til slutt dør.

 

03.09.03

Valg 2003 - på Furuly sykehjem

Onsdag den 3.9. kl. 11.30  ble det hold forhåndsvalg for beboerne på Furuly sykehjem. Over 20 stykker hadde funnet veien til storstua og var i god valgstemning da valgnemdas representanter ankom. Hvor mange hjemmesittere som var møtt opp vites ikke. Anledningen ble markert med sang og kaffe. 

Godt valg!

03.09.03

Ny Fredsarbeider til Betania

Den 18. september ankommer vår nye fredsarbeider til Alta. I mange år har vi hatt gleden av å ha fredsarbeidere ved vår virksomhet. Dette er tyske ungdommer som kommer til Norge for å gi ett år av sitt liv til forsoning for hva den Tyske krigsmakt gjorde i Norge og andre land under siste verdenskrig. Du kan lese mer om Fredsarbeidertjenesten her: http://www.asf-ev.de/

 

27.08.03

HSH medlemmer arrangerte lederseminar i Alta

 

Medlemmer i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, arrangerte et lederseminar i Alta 21. - 23. august. Det var medlemmer av et lederutviklingsprogram som HSH har hatt gående i flere år som møtes og drøftet felles utfordringer som ledere i det private/ offentlige handingsrom. Også visjonsbygging og prosesser rundt dette tema ble drøftet. I tillegg ble det tid til en hyggelig tur på fjellet.

 

03.04.03

Heftig og begeistret: hjemmekino på sykehjemmet

Den vel omtalte filmen Heftig og Begeistret som er en dokumentar om Berlevåg mannskor ble vist på storskjerm for beboere ved Furuly sykehjem torsdag 3. april. Beboere fra Betania bo- og dagsenter hadde også tatt turen til Furuly. Omlag 30 stykker fikk seg en heftig opplevelse med flott sang og trøkk i lyden. Noen ville nok ha sett seg frabedt "all den bannskapen" mens andre unnskyldte "de utpå kysten".

 

1
 
20.02.03

Seminar om døden - ”Omsorg ved livets slutt”.

Torsdag, 20. mars ble det avholdt kveldskurs for personalet ved Furuly Sykehjem og Betania Bo- og Dagsenter.
Petra L. Olsen fra Høgskolen i Finnmark, avd. for helsefag, foreleste om temaet ”Omsorg ved livets slutt”.
Hun berørte emner som:

  • hvor og hvordan mennesker dør

  • samtale om døden

  • vår rolle som helsepersonell

  • tanker om døden hos eldre / yngre mennesker

  • hvordan sikre god omsorg / ivareta verdigheten for den døende

  • informert samtykke / behandling som forlenger dødsprosessen

  • den åndelige dimensjon

  • møte med pårørende

44 deltagere fra de ulike avdelingene var samlet til en 4-timers økt. I tillegg til undervisning, var det lagt inn pause med pizza og sosialt samvær.
Av evalueringsskjemaene fremgår det kurset opplevdes svært lærerikt og hadde et godt innhold. Om foreleseren sies det at hun at hun er en dyktig, behagelig, engasjerende, nær og varm formidler av temaet. Alle sier at de kan tenke seg flere slike kveldskurs, og flere kommer også med forslag til andre tema.

 

20.02.03

Arne Nilsen 80 år

Medarbeider gjennom mange år, Arne Nilsen, fylte 80 år den 20. februar. Arne kom til Betania i 1967 og var ansatt som økonomikonsulent helt til han gikk av som pensjonist i 1991. Gjennom Arne Nilsen har Betania hatt en meget dyktig og trofast administrativ kontorleder. Alle i Betania familien ønsker Arne og Liv all Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

 

 

01.02.03

Betania har blitt en IA-bedrift

Betania har undertegnet avtale med Trygdeetaten om å bli en IA virksomhet. IA er forkortelsen for  "Et mer inkluderende arbeidsliv". Intensjonen er å redusere sykefraværet, og bringe ansatte raskere tilbake til arbeidslivet ved sykdomsfravær.

Du finner mer om IA ordningen her:

4  Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)

3  Inkluderende arbeidsliv

2  Trygdeetaten: arbeidslivssenter

 

24.01.03

AMU gjennomfører spørreundersøkelse om mobbing

Arbeidsmiljøutvalget gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse om de ansattes erfaringer av mobbing i arbeidsmiljøet.

 

14.06.02

Flott innsats av frivillighetsgruppa.

Betania har en dyktig stab av frivillighetsarbeidere som tar et tak når det gjelder loppemarked til inntekt for feriereiser for pasienter, utplanting av sommerblomster, tilstelninger  og lignende. Frivillighetsgruppa består for det meste av pensjonerte Betania arbeidere.  I disse dager plantes det ut mengder med sommerblomster som gruppa har drevet fram i eget veksthus.

13.06.02

Lederteamet, mellomledere og arbeidsmiljøutvalget har utviklingsmøte.

Lederteamet og mellomledere i Stiftelsen Betania  har jevnlige fellesmøter for å diskutere felles utviklingstemaer i virksomheten. Fredag avholdes det andre møte i år hvor også arbeidsmiljøutvalget er invitert. Hovedtemaet for møtet denne gangen er utvikling av Betanias introduksjonsprogram for nytilsatte. 

 

12.06.02

Mulig ny alderspsykiatrisk avdeling ved 
Betania bo- og dagsenter.

Alta kommune og Betania bo- og dagsenter har vært i samtaler om muligheten for å få til en egen avdeling for alderspsykiatriske pasienter ved Betania bo- og dagsenter. Som et ledd i denne utredningen reiser representanter for kommunen og Betania til Tromsø for å innhente erfaringer med slike avdelinger. 

 

11.06.02

Sol, sommer og grilling.

Når sommeren viser seg fra sin beste side med sol og varme er det ingen grunn til ikke å stoppe opp litt og sette pris på det.
De siste par dagene har administrasjonen stillet opp og grillet i lunchpausen både ved Betania bo- og dagsenter og for de ansatte ved Furuly sykehjem og barnehagen. Menyen: grillet laks, steinbit og hvalkjøtt. Tilbehør: Salat og loff. Og så var det jo ferielønn - mange fornøyde ansikter!

 

05.06.02

Dugnad i barnehagen.

Mandag 4. juni var det dugnad i barnehagen. Benker ble lakket, lekehus mal, bord pusset og mengder med sand ble skiftet ut av lekekassene. Se bilder

 

05.06.02

Nytt informasjonsskilt.

Her kan du se det nye informasjonsskiltet som er satt opp ved Betania i Bossekop.  Bilde

 

17.04.02

Opptak i barnehagen.

Driftsrådet for barnehagen behandlet opptak til nytt barnehageår på møte den. 16. mars. Søkere som har fått tildelt plass blir tilskrevet med det aller første med tilbud og plass. De som ikke har fått plass vil få beskjed om dette.

15.04.02

Ledige stillinger.

Ledige stilinger er lyst ut for flere av virksomhetene i 
Stiftelsen Betania.
Se Ledige stillinger

07.03.02

Loppemarked lørdag 9. mars.

Frivillighetsgruppa "Sarepta" arrangerer loppemarked ved Betania lørdag 9. mars kl. 10.00

I en årrekker har frivillighetsgruppa hatt ansvaret for loppe- markedene som har bidratt med hundretusener av kroner i løpet av årene. Dette har alltid vært et populært innslag i Bossekop. 
Inntektene går til feriereiser for pasientene.

04.03.02

Sommerjobb 2002.

Vi har nå lagt ut søknadsskjema for sommerjobb 2002. 
Nærmere informasjon finner du her.

(Søknadsfrisen gikk ut den 22 mars).

 

 

 

4
3
2
1