Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Kontaktskjema - finner du her...

 
Kontaktinformasjon personer i Stiftelsen Betania:
Kontaktperson Stilling/ funksjon Virksomhet Mobil nr. e-post
Svein Iversen Adm. sjef Stiftelsen Betania 907 94 280 svein@betania-alta.no
Knut Klevstad Driftsleder Stiftelsen Betania 917 50 647 knut@betania-alta.no
Grete K. Opgård Personalkonsulent Stiftelsen Betania 404 15808 greteo@betania-alta.no
Lisbet Tangstad Økonomikonsulent Stiftelsen Betania 404 34 015 lisbet@betania-ata.no
Camilla Pedersen Avdelingsleder Furuly sykehjem 468 24 816 camilla@betania-alta.no
Ravdna R. Hætta Avdelingsleder Furuly sykehjem 456 17 084 ravdna@betania-alta.no
Solfrid N. Lund Virksomhetsleder Sykehjemsdrift 456 08 417 solfrid@betania-alta.no
Karen M. Utsi Avdelingsleder Bossekop sykehjem 908 55 114 karen@betania-alta.no
Per Johansen Avdelingsleder Alta bo- og dagsent. 456 34 113 per@betania-alta.no
Sissel Romsdal Styrer Furuly barnehage 400 21 331 sissel@betania-alta.no
Lill Andersen Styrer Breverud barnehage 479 75 902 lill@betania-alta.no
Tor-Erling Langjord Vaktmester Bossekop sykehjem 907 13 016 tor.erling@betania-alta.no
Willy Skansen Vaktmester Furuly sykehjem 458 79 063 willy@betania-alta.no
David Nilsen Vedlikehold Stiftelsen Betania 901 59 315 david@betania-alta.no

 

Virksomheter/ funksjoner i Stiftetlsen Betania:
Virksomhet Telefon Ansvarlig/ kontaktperson
Sentralbord 78 44 65 00 Rita Strøm
Furuly sykehjem 78 44 64 00 Camilla Pedersen/ Ravdna R. Hætta
Bossekop sykehjem 78 44 65 10 Karen M. Utsi
Alta- bo og dagsenter 78 44 65 20 Per Johansen
Furuly barnehage 78 44 47 80 Sissel Romsdal
Breverud barnehage as 78 44 65 70 Lill Andersen
Betania driftsselskap 78 44 65 60 Knut Klevstad
Hovedkjøkken 78 44 65 30 Arne Lyseggen
Boligforvaltning 78 44 65 40 Lisbet Tangstad
 
Besøksadresse/ registrering:
Stiftelsen Betania Alta
Bossekopveien 5
9513 ALTA

Org.nr: 976 694 430

 
Postadresse:
Stiftelsen Betania Alta
Postboks 160
9502 ALTA
 

 

Du finner detaljert kontaktinformasjon til våre virksomheter her:
Furuly sykehjem    
Bossekop sykehjem    
Alta bo- og dagsenter    
Furuly barnehage    
Betania driftsselskap    
Breverud barnehage as    

 

 
4
3
2
1