Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lærre det Gud har oss vist.
Alma Halse

 


 Søk i Tittel
Søk i beskrivelse
Søk i URL
Søk i sideinnhold

Vis antall resultat:

Karaktersensitiv (små og STORE bokstaver)
Vis søkeinformasjon i "hermetegn"
Vis treffinformasjon
Sorter etter resultat

4
3
2
1